Bouwkundig rapport met MJOP (meerjarenonderhoudsplanning)

Doel van een bouwkundig rapport is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van de diverse gebouwonderdelen en de eventuele voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. De bevindingen worden verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) waardoor inzichtelijk wordt wat de te verwachten toekomstige kosten zijn. Aangezien onze inspecteurs ook gecertificeerd zijn als Deskundig Inventariseerder asbest (Dia) volgens de Sc-560 zullen zij tevens aangeven of er wel/niet asbest verdachte materialen aanwezig zijn. Bokma Advies is als bedrijf niet gecertificeerd. Aan de bevindingen ten aanzien van het wel of niet aanwezig zijn van asbest kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.